S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 349,00 Kč
skladem
naše cena 419,00 Kč
skladem
naše cena 339,00 Kč
skladem

KONTAKTY

Maxeon, s. r. o.
Lipová 510
900 43 Kalinkovo
info@yamunashop.cz
tel: +421 2 45 989 214
mobil: +421 907 235 211

Obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Internetový obchod www.yamunashop.sk je provozovaný společností: Maxeon, s. r. o. , Brančská 3109/3, 851 05 Bratislava, zapsána v OR OS Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 57194/B, IČO: 44 658 303, IČ DPH: SK2022774105, bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 277 422 230 / 0300 (dále „Převádějící").

Kupujícím mohou být fyzické nebo právnické osoby, které prostřednictvím tohoto internetového obchodu kupují nabízen tovar. Objednaním jakéhokoliv zboží z nabídky dává Prodávající souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

2. OBJEDNÁVANÍ ZBOŽÍ

Kupující si může objednat kterýkoliv zboží, které se nachází v nabídce internetového obchodu www.yamunashop.cz

Zboží je možné objednat vložením do košíku a vyplněním objednávky v internetovém obchode.

Po výběru produktů a odeslání objednávky obdrží Kupující potvrzení o doručení objednávky a do 2 pracovních dnů vás budeme kontaktovat telefonicky kvůli potvrzení objednávky.

Po potvrzení objednávky vzniká obchodní vztah mezi Kupujícím a Predávajúcim.Kupujúci se tím zavazuje za objednané a dodané zboží uhradit celou kupní cenu, včetně poštovného resp. dopravy, podle platných obchodních podmínek na území ČR.

Kupujúci potvrzením objednávky potvrzuje i pravdivost a správnost vyplněných údajů v objednávce.

Objednávka zboží musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, resp. jméno firmy, trvalé bydliště resp. sídlo firmy (ulice, číslo, město, PSČ), e-mail a telefonní číslo, IČO (v případě právnických osob), DIČ (v případě plátce DPH) a přesný název zboží s příslušným počtem kusů.

 

3. PLATOBNÍ PODMÍNKY A CENY

Kupující může provést platbu způsoby:

- bankovním převodem na číslo účtu: 277 422 230 / 0300 před převzetím zboží

- kurýr

- dobírka (v hotovosti při převzetí zboží)

Pokud Kupující (při platbě před převzetím zboží) neuhradí objednané zboží do 5 dnů od potvrzení objednávky, Prodávající má právo objednávku zrušit, čímž zanikne obchodní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím.

V každé zásilce s objednaným zbožím bude přiložena faktura (daňový doklad), kde bude rozepsaný zboží podle jednotlivých položek s počtem kusů, poštovné resp. doprava, cena celkem bez DPH, DPH a konečná částka k úhrade.

Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek a platí v tomto internetovém obchodě.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen tovaru.

Predávajúci garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v době objednání zboží.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží bude odeslán resp. předán Kupujícímu zvoleným způsobem (kurýrem, případně osobně) .

Tovar, který je na skladě, bude odeslán Kupujícímu do 2 dnů od přijetí platby na účet Prodávajícího nebo od přijetí objednávky (v případě zaslání na dobírku) .

Při potvrzení objednávky bude Kupující seznámen o dodacích lhůtách.

V případě, že u některých položek bude dodací lhůta delší, Kupující se může rozhodnout, zda počká na dodání kompletní objednávky nebo se objednávka realizuje čiastočne.

Za doručení objednaného zboží Prodávající účtuje následující náklady:

1: Přepravní služba GLS na dobírku - 179 Kč

2: Přepravní služba GLS platba předem - 149 Kč

 

5. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zakoupené zboží je možné Kupující jako soukromá osoba (nepodnikatel) vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu § 12 Zákona o ochraně spotřebitele č. 108/2000 Z.z

Zboží musí být zasláno Prodávajícímu nepoškozené, neotevřený, v původním nepoškozeném obalu jako pojištěný balík (ne na dobírku) na adresu Maxeon, s.r.o., Brančská 3109/3, 851 05 Bratislava. Zároveň kupující zašle písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy na finanční vypořádání. Částka za vrácené zboží bude odeslána Kupujícímu nejpozději do 15 dnů od vrácení zboží.

 

6. REKLAMACE A SERVIS

Záruční doba na zboží je viditelně vyznačena na obalu každého produktu.

Reklamovať lze pouze zboží zakoupené u Predávajúceho.

Pre uplatnění reklamace zboží je Kupující povinen spolu s vadným zbožím zaslat Prodávajícímu i podepsanou žádost o reklamaci, ve které uvede popis problému.

Reklamace bude vyřešena do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží Predávajúcim.

Predávajúci si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřešení reklamace u zboží, které je nutné zaslat výrobci. Doba se prodlužuje o dobu nezbytnou pro přepravu a opravu u výrobcu.

V případě uznání reklamace má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

- přiměřeným snížením kupní ceny

- náhradním dodáním zboží

- odstoupením od smlouvy

Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@yamunashop.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Z.z.

Záručná doba na zboží zaniká v případech, že k chybě došlo nesprávným zacházením s výrobkem, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách, nesprávným skladováním nebo neoprávněným zásahem do výrobku. Ze záruky jsou také vyjmuty vady výrobku způsobené živelnou pohromou.

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.) Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, firemní údaje: název firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

3.) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

4.) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.) Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a.) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

b.) Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Príjemné nakupování na www.yamunashop.cz Vám přeje Monika Petrová, Maxeon, s. r. o..

   

 

KONTAKTY

Maxeon, s. r. o.

Adresa: Lipová 510

PSČ: 900 43 Kalinkovo

Email: info@yamunashop.cz

tel: +421 2 45 989 214

mobil: +421 907 235 211

ZjViY